Toerisme in Spanje, ja natuurlijk!

De wetgeving op reizen

 1. Een georganiseerde vakantie
 2. De overboeking
 3. Financiële compensatie

1. Een georganiseerde vakantie


Algemeen

Veel mensen die in Spanje op verlof zijn maken uitstappen en nemen daarvoor een Spaans reisbureau onder de arm. De Spaanse wet is niet zo verschillend van de Belgische of de Nederlandse maar er zijn toch een aantal zaken die anders geregeld zijn.

Hierna staat in het kort een uitleg over een dergelijk Spaans contract en men heeft een contract sneller nodig dan men denkt, als de uitstap 24 uur duurt en hij omvat een overnachting.

Bij de aankoop van een georganiseerde vakantie sluit je een contract af met een reisbureau of met een touroperator en daarin zijn twee diensten in opgenomen, het transport en het logement in vol of half pension.

Het contract moet een duurtijd hebben van minimum 24 uur en er moet minimum een overnachting in opgenomen zijn.

Voordat men het contract ondertekend moet het reisbureau of de touroperator u inlichten over de voorwaarden van het contract zoals de mogelijkheid om een reisverzekering af te sluiten die de kosten voor zijn rekening neemt ingeval van annulering wegens ziekte of overlijden.

Het moet een schriftelijk contract zijn, er moet een duidelijke taal gebruikt worden en de reiziger moet een afschrift krijgen.

Wat moet er in het contract staan?

Hier vermeld ik alle elementen die in een contract moeten staan:

 • Bestemming, datum en uur voor het vertrek en de terugkomst.
 • Een beschrijving van de reis met vermelding van het soort transport (vliegtuig, trein, schip, enz…). 
 • Als er in de reis een overnachting opgenomen is dan moet de locatie, de categorie (hotel, appartement) en de maaltijden (het ontbijt, vol of half pension) vermeld zijn in het contract. Ook de excursies en de bezoeken (museums) moeten in het contract staan. 
 • Speciale wensen die u heeft, bv een slaapkamer met drie bedden, een kinderbedje, enz... 
 • Indien er voor de reis een minimum aan reizigers vereist is moet dat minimum in het contract staan evenals de sluitingsdatum waarop men op de reis kan intekenen. Indien de reis niet doorgaat moet men u hier minimum 10 dagen voor het vertrek van verwittigen. 
 • De prijs van de reis en de mogelijke prijsaanpassingen. Indien de belastingen en de taksen niet in de prijs zijn opgenomen moet dit vermeld staan. Wat de betaling betreft moeten de betalingsvoorwaarden eveneens opgenomen staan. 
 • Indien de reis niet goed verlopen is moet men het reisbureau inlichten van alle problemen. Hiervoor heeft men twee jaar de tijd.
 • In het contract moeten de noodzakelijke gegevens van de touroperator en het reisbureau staan evenals de gegevens van de verzekeringsmaatschappij.

Indien de touroperator verplicht is om bepaalde elementen van het contract te wijzigen, bv de prijs dan kan je er voor kiezen om het contract te annuleren of om de wijziging te accepteren.

Brochures

Het reisbureau of de touroperator moet u een brochure overhandigen met alle informatie over de reis en daarin moeten (verplicht) staan: 

 • Bestemming en wijze van transport van de reis.
 • Tijd, routebeschrijving en de datum van de reis. 
 • Officiële graad (sterren of gelijkaardig) van de huisvesting met hun ligging en karakteristieken.. 
 • Type van de maaltijden (ontbijt, half of vol pension). 
 • Algemene informatie over de noodzakelijke documenten die men voor de reis nodig heeft zoals paspoorten, identiteitskaarten.
 • De noodzakelijke medische voorzieningen die moeten getroffen worden zoals vaccinaties moeten aan de reiziger meegedeeld worden. 
 • De prijs van de reis en de optionele excursies, de betalingswijze en de betalingstermijnen. 
 • De voorwaarden over de verantwoordelijkheid. 
 • De gegevens van de touroperator en zijn verantwoordelijke in Spain. 
 • Alle andere informatie over de reis.

Als je een brochure meeneemt in een reisbureau, denk er aan dat die brochure het begin van een contract is, de beschrijvingen in de brochure binden de touroperator behalve in de volgende omstandigheden:

 • Indien je schriftelijk verwittigd bent over wijzigingen in de brochure.
 • Indien je schriftelijk akkoord gaat met de wijzigingen na de ondertekening van het contract.

Overdracht van het contract aan een derde persoon

Men mag altijd zijn reiscontract gratis overdragen aan een derde persoon maar hij moet dezelfde wensen hebben als degene die het contract overlaat.

Men moet het reisbureau of de touroperator in kennis stellen uiterlijk 15 dagen voor het vertrekt van de reis.

In dit geval zijn beide personen, de overdrager en de ontvanger, gezamenlijk verantwoordelijk voor de betaling van de totale prijs van de reis en voor de bijkomende kosten die verbonden zijn aan het overdragen van het contract. 

Veranderingen aan het contract door de touroperator

In het geval het reisbureau of de touroperator gedwongen worden om grote wijzigingen aan het contract aan te brengen, waaronder de prijs, dan moet de klant onmiddellijk ingelicht worden.

In dit geval kan men het contract stop zetten of men kan de wijzigingen accepteren. Deze wijzigingen moeten schriftelijk bevestigd worden De klant moet het reisbureau binnen de drie dagen na ontvangst van de wijziging van zijn beslissing verwittigen. Doet men dit niet dan wordt het contract onmiddellijk beëindigd maar dan zonder schadevergoeding.

Indien de klant beslist om het contract te beëindigen dan heeft men de volgende mogelijkheden:

 • Een volledige terug betaling van het reeds betaalde bedrag of een andere reis van een gelijkwaardige kwaliteit
 • Een goedkopere reis met een terugbetaling van het prijsverschil

Een vergoeding voor het niet vervullen van contractuele verplichtingen:

 • 5% van het totale bedrag indien men verwittigd wordt tussen de 2 maanden en de 15 dagen voor het vertrek.
 • 10 % van het totale bedrag indien men verwittigd wordt tussen de 15 en de 3 dagen voor het vertrek. 
 • 25% van het totale bedrag indien men verwittigd wordt 48 uur voor het vertrek.

Annulering van uw reis door het reisbureau of de touroperator

Als het reisbureau of de touroperator uw reis annuleren om een reden waaraan u geen enkele schuld heeft dan moet hij de volgende maatregelen treffen:

 • Een terugbetaling van het bedrag dat al betaald is of hij moet een gelijkwaardige andere reis aanbieden. Is het een reis met een lagere kwaliteit dan moet hij het prijsverschil terug betalen.

Een van de volgende schadevergoedingen voor het verbreken van het contract:

 • 5% van het totale bedrag indien de annulering plaats heeft tussen de 2 maanden en de 15 dagen voor het vertrek.
 • 10 % van het totale bedrag indien de annulering plaats heeft tussen de 15 en de 3 dagen voor het vertrek. 
 • 25% van het totale bedrag indien de annulering plaats heeft 48 uur voor het vertrek.

Er moet geen schadevergoeding betaald worden onder de volgende omstandigheden:

 • Als de annulering gebeurt omdat het minimum aantal reizigers niet gehaald werd dat voor de reis vereist was. Men moet minstens 14 dagen voor het vertrek verwittigd worden van de annulering.
 • Als de annulering veroorzaakt wordt door overmacht. Onder overmacht verstaan we aardbevingen, overstromingen, opstanden enz....

Wat als het reisbureau of de touroperator uw reservatie niet uitvoert?

In dit geval heeft men recht op:

 • Ofwel een terugbetaling van uw geld of men heeft recht op een gelijkwaardige reis indien de touroperator dit in zijn aanbod heeft. Geeft hij u een reis van een lagere kwaliteit dan moet hij u het verschil in prijs terug betalen.

De schadevergoeding voor het verbreken van het contract is:

 • 5% van de totale prijs bij niet bevestiging tussen de 2 maanden en de 15 dagen voor het vertrek van de reis.
 • 10 % van de totale prijs bij niet bevestiging tussen de 15 en de 3 dagen voor het vertrek van de reis. 
 • 25% van de totale prijs bij niet bevestiging 48 uur voor het vertrek van de reis.

Wat gebeurt er als jijzelf besluit om niet op reis te vertrekken?

De reiziger mag op elk moment het contract verbreken en men heeft recht op een terugbetaling van het reeds betaalde geld. In geval van overmacht is er een volledige teruggave en in de andere gevallen moet er een schadevergoeding betaald worden:

 • Onkosten voor het reisarrangement
 • Onkosten voor het verbreken van het contract

Een schadevergoeding die varieert van het aantal dagen voor het vertrek:

 • Tussen de 10 en de 15 dagen voor het vertrek is de schadevergoeding 6 % van het contract.
 • Tussen de 3 en de 10 dagen voor het vertrek is de schadevergoeding 15 % van het contract. 
 • Binnen de 48 uur voor het vertrek is de schadevergoeding 25 & van het contract.

De prijs van het reispakket

De prijs van het reispakket is vermeld in het contract en dat is meestal de prijs die het reisbureau of de touroperator voor de reis vraagt.

Deze prijs mag herzien worden als dit in het contract opgenomen is maar er moet tevens aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • De criteria om de prijs te herzien zijn definitief.
 • De herziening van de prijs komt er door wijzigingen aan de transportkosten zoals de brandstofprijzen, de taksen en de belastingen en de wisselkoersen. 

De prijzen kunnen herzien worden zowel naar boven als naar beneden. Elke clausule in het contract die zegt dat dat de prijs niet kan dalen is ongeldig.

Voor de boekingen die reeds uitgevoerd werden mag er geen prijsstijging zijn binnen de 20 dagen voor het vertrek. Elke clausule die dit uitsluit is ongeldig.

De verantwoordelijkheid van het reisbureau en de touroperator

De touroperator en het reisbureau moeten alle bepalingen van het contract correct uitvoeren, het is van geen belang of zij zelf voor de uitvoering zorg dragen of ze werd doorgegeven aan derden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor alle schade die de klant heeft door geen of een slechte uitvoering van het contract. 

De verantwoordelijkheid van het reisbureau en de touroperator stopt in de volgende gevallen:

 • Wanneer de problemen toewijsbaar zijn aan een derde partij die niet in contact staat met het reisbureau of de touroperator en het probleem moet onvermijdbaar zijn
 • De problemen zijn er gekomen door overmacht zoals natuurrampen.

Een gebeurlijke schadevergoeding is vastgelegd in internationale verdragen.

Wat gebeurt er als de touroperator of het reisbureau u niet kunnen voorzien van alle voorwaarden uit het contract maar na uw vertrek?

In het geval dat de touroperator of het reisbureau u niet kunnen voorzien van alle elementen uit het contract moet hij alternatieven voorstellen om de reis verder te zetten zonder bijkomende kosten. Indien men zijn reis verder zet worden de alternatieven stilzwijgend geaccepteerd.

Schadevergoeding

Vorderingen kunnen ingediend worden binnen de 2 jaar na ondertekening van het contract.

Men kan in Spanje naar een burgerlijke rechtbank (tribunales civiles ordinarios) stappen of men kan zich wenden tot de Consumenten Raad. In dit laatste geval verplichten beide partijen er zich toe zich te houden aan de uitspraak van de raad.

De reisbureaus moeten klachtenformulieren hebben om zijn klacht te kunnen neerschrijven

De procedure voor een Spaanse burgerlijke rechtbank

De soort procedure die men kiest om naar de rechtbank te stappen is afhankelijk van het bedrag dat men als schadevergoeding eist. 

De procedimiento oral kiest men indien het bedrag dat men eist de € 3005.06 niet overschrijd, de procedimiento ordinario kiest men indien het bedrag hoger is dan € 3005.06.

2. De overboeking

Volgens recente statistieken is er een groot aantal passagiers die reservaties maken om mee te gaan met een bepaalde vlucht maar die vervolgens hun reservatie niet afzeggen of gewoon niet opdagen en dat heeft een groot aantal lege zetels tot gevolg. Dit veroorzaakt een financiële schade voor de luchtvaartmaatschappijen. 

Om deze financiële schade te vermijden zijn er een aantal luchtvaartmaatschappijen die systematisch hun vluchten overboeken.

In sommige periodes zoals de zomervakantie en met de eindejaarsdagen dagen de meeste passagiers wel op voor hun vlucht en dus kunnen er een aantal passagiers niet mee. Men kan u weigeren voor de vlucht niettegenstaande u uw vlucht bevestigd heeft.

In deze gevallen moeten de Spaanse en de andere Europese luchtvaartmaatschappijen u een compensatie betalen die bepaald is door de Europese Commissie. Daartoe moeten de luchtvaartmaatschappijen u verplicht de volgende mogelijkheden aanbieden:

Zij moeten de passagier laten kiezen tussen:

 • Terugbetaling van het ticket, zonder kosten.
 • Het aanbieden van een andere snellere reisweg om de bestemming te bereiken. 
 • Het aanbieden van een andere reisweg naar de bestemming volgens de wensen van de passagier.

Daar bovenop moet de luchtvaartmaatschappij een vergoeding betalen van::

 • € 150 voor vluchten tot 3.500 km
 • € 300 voor vluchten van 3.500 km of meer volgens de bestemming.

De vergoeding mag met 50 % terug gebracht worden als de passagiers hun bestemming kunnen bereiken binnen het uur van hun originele aankomst uur. Deze tijd gaat naar 4 uur voor vluchten van meer dan 3.500 km.

De vergoeding kan beperkt worden tot de prijs van het ticket.

De passagier die de toegang tot zijn vlucht geweigerd is heeft bovendien recht op:

 • Een gratis telefoon en/of fax naar zijn bestemming
 • Gratis maaltijden afhankelijk van de tijd dat de passagier moet wachten
 • Gratis overnachting in een hotel indien nodig 
 • Gratis overbrenging naar of van een andere luchthaven naar de oorspronkelijke luchthaven. 
 • Het voorzien van de passagier van een formulier waarin de uitleg gegeven wordt van de regels in verband met een overboeking.

Naast de maatregelen van hiervoor mogen passagiers nog steeds naar de rechtbank stappen indien zij dit wensen.

3. Financiële compensatie 

De luchtvaartmaatschappij is verantwoordelijk voor verwondingen aan de passagiers en voor schade aan hun bezittingen.

Als uw bagage een vertraging heeft, vernield is of verloren is gegaan dan moet men onmiddellijk na aankomst bij de bagage behandelaar verhaal halen. Alle klachten moeten schriftelijk gebeuren.

In nationale vluchten moeten klachten voor vertraagde of beschadigde bagage ingediend worden binnen de 10 dagen na de normale aankomst. Indien de vraag om schadevergoeding na 6 maanden nog niet is ingediend dan verliest men alle rechten. 

Bij internationale vluchten heeft men zeven dagen indien de bagage beschadigd is en 21 dagen indien de bagage verloren is gegaan.

Indien de bagage niet afgeleverd is binnen de 21 dagen krijgt men een schadevergoeding.

Deze schadevergoeding is beperkt tot:

 • bij nationale vluchten is de vergoeding beperkt tot € 324,55 per verloren bagage
 • bij internationale vluchten is het € 24,04 per kilo

Indien uw bagage waardevolle goederen bevat moet men dit ten laatste 4 uur voor vertrek melden. Heeft men dit niet gedaan dan valt men in geval van verlies terug op de wettelijke hierboven vermelde vergoeding.