Toerisme in Spanje, ja natuurlijk!

Semana Santa in Hellín (De Heilige Week)


  1. Algemeen
  2. Tamboradas "Hellín Stad van de Tamboer"

1. Algemeen

Semana Santa in Hellín is een verzameling van evenementen in Hellín, provincie Albacete die tijdens de Heilige Week doorgaan . Deze feesten staan op de lijst van Feesten met Internationaal Toeristisch Belang en samen met de vieringen van de Heilige Week in Cuenca en Toledo zijn zij de enige feesten in deze regio die op die lijst staan.

De tamboradas (grote verzameling tamboers die samen spelen) en de processies zijn in Hellín onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zijn trouwens dezelfde inwoners van de stad die aan de beide feesten deelnemen. In Hellín wonen 35.000 inwoners en er zijn in het stadje 29 gildes en broederschappen met een eeuwenoude geschiedenis.

Aan de oorsprong van de Heilige Week in Hellín ligt het bezoek in 1411 aan de stad van San Vicente Ferrer. Hij stond bekend als een onvermoeibare prediker tegen heksen en tovenaars en hij ging toen door het dorp vergezeld van muzikanten en zangers die hun instrumenten bespeelden en dan vooral de slaginstrumenten.

Deze optocht was zoals de oude boeteprocessies waarin de gelovigen zich geselden en die bleven bestaan tot in het midden van de eenentwintigste eeuw. Deze processie werd ingericht door de Cofradía de Nuestra Señora del Rosario (huidige patrones van de stad).

Veel is er tijdens deze eeuwen al veranderd tijdens de Heilige Week van Hellín en werd deze viering een referentiepunt, zelfs op nationaal vlak.

De vieringen beginnen tijdens de ochtend van Palmzondag met de processie van “De intocht van Jezus in Jeruzalem” en met de deelname van alle processiegangers van de broederschappen en de genootschappen.

Zonder twijfel gaat een van de meest geliefde vieringen door om middernacht van de maandag van de Heilige Week en waarbij de hoofdrol gespeeld wordt door de Santa Escuela de Cristo (Cofradía del Rosario). Zij vertrekken op hun kruisweg langs het Santuario del Rosario en zij komen terug langs het oude stadsgedeelte en waarbij zij ons een zicht geven hoe de processies er in de Middeleeuwen uitzagen.

De laatste voorbereidingen worden onderbroken wanneer de Processie del Cristo de la Preciosísima Sangre dinsdagnacht vertrekt vanaf de parochiekerk van Sagrado Corazón de Jesús.

Woensdagnamiddag, om 15.00, begint de tamborada die op deze dag het einde van de processie van de "Oración del Huerto" aankondigt.

Anders van opzet is de Processie van de Stilte die vertrekt aan de Kapucijners paters. In deze processie gaat het beeld mee van Onze Lieve Vrouw van de Pijnen, Nuestra Señora del Dolor, een werk van de beeldhouwer Fernandez Andes.

Op de donderdag van de Heilige Week, om middernacht, gaan de trommelaars die in zwarte tunieken met daarop rode of zwarte halsdoeken gekleed zijn trommelen in de straten van de stad en zij gaan door tot de ochtend en daarna vertrekt de grootste processie van allemaal. Hier nemen zeventien broederschappen en genootschappen aan deel. Wanneer het beeld van de Nuestra Señora de los Dolores naderbij de Calvarie komt dan voert men de handeling van Motete op. Dit moment geeft een uniek beeld waarbij de kleur en het geluid van de trommels een unieke belevenis maken.

Tijdens de nacht van Goede Vrijdag gaat er een speciale processie door die in absolute afzondering doorgaat van het lawaai van de processie van de kruisweg.

Het indrukwekkende beeld van de liggende Christus, een werk van Mariano Benlliure, wordt algemeen beschouwd als een meesterwerk van de beeldhouwkunst uit de achttiende eeuw.  Verder draagt men het beeld van de Nuestra Señora de la Soledad, het enige beeld dat de Spaanse burgeroorlog overleefde,mee in de processie.

Op de zondag van de verrijzenis waarbij er duizenden tamboers en andere mensen stil en spontaan zijn tot zij de “ontmoeting” tussen de "Dolorosa (Moeder der Smarten)" en de "Resucitado (Herrijzenis)" begint de processie vrolijker te worden en wordt het uiteindelijk een groot feest in de straten van Hellin.

De heiligenbeelden van Hellín worden genoemd als een van de belangrijkste werken uit de twintigste eeuw van religieuze beeldhouwkunst met werken van Mariano Benlliure, Federico Coullaut Valera, Fernández Andes, Victor de los Rios, Claudio Rius, Jose Zamorano, José Hernández Navarro, Luis Álvarez Duarte, Antonio Espadas Carrasco en Fernando Aguado.

Onder deze werken vinden we Cristo Yacente (de Liggende Christus) van Mariano Benlliure (en verder zijn er beelden van:

  • Nuestro Padre Jesús de Medinaceli van Faustino Sanz Herraz
  • La Virgen de las Angustias van Víctor de los Ríos
  • Santa Cruz con la Virgen de la Amargura van de lokale beeldhouwer José Zamorano
  • Oración del Huerto, el Prendimiento van Federico Coullaut-Valera
  • Nuestra Señora de la Soledad van een anonieme artiest
  • Cristo de la Coronación de Espinas van José Hernández Navarro

2. Tamboradas "Hellín Stad van de Tamboer"

De tamboradas van Hellín (De Stad van de Tamboer), bestaat uit een massa ritueel waarin de deelname, de samen beleving en de gastvrijheid belangrijk is. Deze interactie tussen de 25.000 tamboers vormen een deel van dit geheel en dit kan individueel of in groep zijn.

Alles gebeurt zonder onderscheid van leeftijd, sekse, of conditie van de deelnemers en zo geeft men een typische interpretatie van een massa uitvoering en zo is deze festiviteit de grootste tamboer samenkomst ter wereld.