Toerisme in Spanje, ja natuurlijk!

Route van de trommel en de bombo


 1. Algemeen
 2. Eretrommelaar
 3. Deelnemende gemeentes
 4. Website

1. Algemeen

In de regio's Beneden-Aragon, Andorra-Sierra de Arcos en Beneden Martín (de drie regio's liggen allen in het historische Beneden-Aragon in Spanje) zijn er negen plaatsen in de provincie Teruel waar er tijdens de Semana Santa (Heilige Week) een uitzonderlijke route kan gevolgd worden. Tijdens deze route viert men het Lijden van Christus. Deze route is een gewoonte die teruggaat tot vermoedelijk de middeleeuwen toen de ridders van de Militaire Ordes al van deze instrumenten gebruikt maakten.

De traditie begon met het bespelen van de trommel en de bombo op Witte Donderdag en Goede Vrijdag op een vastgesteld uur. Dit begin noemt men “romper la hora” en het gaat door in bijna alle dorpen op Witte Donderdag om 24.00. Enkel Calanda wijkt van deze regel af, hier gaat de “romper la hora” door op Goede Vrijdag om 12 uur 's middags. Hier hebben ze ook een eigen invulling aan het feest en men draagt een eigen kleur.

De “romper la hora” begint onmiddellijk nadat er een signaal op het Gemeenteplein gegeven wordt. Vanaf dit moment begint het getrommel en dat gaat door tot Heilige Zaterdag twee uur in de namiddag. Om dit alles mogelijk te maken werken de tamboers om beurten.

Tot in de jaren 1980 was het enkel voor mannen mogelijk om de trommel en de bombo te bespelen. Vanaf dat moment echter was het ook voor vrouwen, min of meer, mogelijk om lid van de verenigingen te worden. Wanneer een groep trommelaars mekaar op de hoek van twee straten tegen komen dan begint er een strijd. Met meer en meer kracht worden de trommels bespeelt en dergelijke “duels” kunnen soms 1 uur duren.

De Semana Santa (Heilige Week) in de dorpen waar de Route van de trommel en de bombo doorgaat werden opgenomen op de lijst van de Feesten met Nationaal Belang in november 2005. Dat gebeurde met uitzondering van de stad Híjar die al op de lijst werd opgenomen in 1980, 25 jaar eerder dan de andere plaatsen op de route. De route in deze stad is vermoedelijk ook de oudste viering want ze komt reeds voor in hertogelijke documenten uit de twaalfde eeuw.

Op 6 juni 2014 werd de Route opgenomen op de lijst van de Feesten met Internationaal Belang.

2. Eretrommelaar

De eretitel “Tambor de Honor” is een erkenning die door het gemeentebestuur van Híjar gegeven wordt aan verdienstelijke personen die hebben bijgedragen aan de goede naam van Aragón en die van de Route van de Trommel en de Bombo.

3. Deelnemende gemeentes

In deze route zijn er negen gemeentes uit de provincie Teruel.

 • Albalate del Arzobispo de oorsprong van de Semana Santa in Albalate del Arzobispo moet gezocht worden in de Derde Orde van San Francisco. De eerste vermeldingen van het bespelen van de trommel stammen uit 1929. Er zijn hier 9 broederschappen aanwezig.
 • Alcañiz, met zijn processie "Sellado del Sepulcro" op Heilige Zaterdag. Er zijn hier 4 broederschappen aanwezig.
 • Alcorisa, met zijn levend tafereel "Drama de la Cruz del monte Calvario". Er zijn hier 10 broederschappen aanwezig.
 • Andorra (het gaat hier over de gemeente Andorra in de provincie Teruel, niet te verwarren met het prinsdom Andorra. Hier in deze stad zijn de meeste trommelaars aanwezig. Er zijn hier 15 broederschappen aanwezig.
 • Calanda, met zijn begin op de middag van Goede Vrijdag. Er zijn hier 9 broederschappen aanwezig.
 • Híjar met zijn begin en de beroemde rozenkransen. Er zijn hier 17 broederschappen aanwezig.
 • La Puebla de Híjar, met zijn begin en de spectaculaire uittreding op zaterdag. Er zijn hier 11 broederschappen aanwezig.
 • Samper de Calanda, met al zijn geharrewar. Er zijn hier 8 broederschappen aanwezig.
 • Urrea de Gaén, hier vinden we de meest familiale Semana Santa. Er zijn hier 12 broederschappen aanwezig.

4. Website: Er is een website aan de route gewijd en die kan je vinden op Route van de Trommel en de Bombo.  Zij is beschikbaar in het Spaans.