Toerisme in Spanje, ja natuurlijk!

Religie


In artikel 13.6 van de huidige Spaanse grondwet staat: “Geen enkele godsdienst heeft het staats karakter”. Het garandeert de vrijheid van godsdienst en verzekerd de relaties tussen de overheid en alle godsdiensten.

Het katholicisme is de overheersende godsdienst in Spanje. Volgens een studie uit 2007 beschouwen 77,3 % van de Spanjaarden zichzelf als katholiek. Na de katholieken komen de atheïsten met 18,9 %, de islam met 2,5 %, de Joden met 0,1 % en andere godsdiensten tellen 1,7 % van de bevolking.

Zonder twijfel is het aantal praktiserende katholieken veel lager, volgens dezelfde studie gaat maar 18,5 % van de Spanjaarden regelmatig naar de mis. Onder de -30 jarigen valt dit zelfs terug op 14 %.

De recente golven van immigratie brachten de islam op de twee plaats naar aantal gelovigen. In Spanje zouden er 1.000.000 gelovigen zijn of 2,5 % van de bevolking

Tot de 19 ° eeuw waren er praktisch geen Joden in Spanje. Vanaf toen mochten ze terug het land binnen komen en momenteel zouden er ongeveer 15.000 Joden woonachtig zijn in Spanje. Voor de Spaanse Inquisitie was 8 % van de bevolking joods.