Toerisme in Spanje, ja natuurlijk!

Reinheid in de gemeente


De gemeente is een campagne gestart om de gemeente proper te houden en ze vraagt de medewerking van het publiek. Hardleerse mensen riskeren wel een boete als zij hier niet aan meewerken.

Hierna volgen de maatregelen van de gemeente en bij niet navolging is er een boete voorzien tussen de € 90 en de € 300.

Huisdieren: tijdens de wandeling met uw huisdier moet de eigenaar in het bezit zijn van een plastiek zakje en moet hij de poep op openbare plaatsen oprapen. Het zakje mag in een vuilbakje of in een container gegooid worden.

Plant en snoeiafval: gebruik enkel de aangewezen stortplaatsen of laat een privé bedrijf het afval verwijderen. Gooi in geen geval het snoeiafval op straat of in de huisvuilcontainers.

Openbare weg: gebruik de geplaatste vuilbakjes, respecteer de uren waarin een huisvuilcontainer mag gebruikt worden en dat is van 08.00 tot 20.00, kuis uw wagen niet op de openbare weg, sluit de huisvuilcontainer goed af en gooi geen kauwgom, peuken, blikjes en papier op straat.

Strand: laat geen afval achter op het strand of in de zee, kampeer niet op het strand en verspil geen water van de douches.

Groot huisvuil: Er is een ophaling voorzien op de 10de en de 25ste van elke maand. Men mag zijn groot vuil aan de huisvuilcontainers leggen maar maximum 1 dag voor de ophaling.