Toerisme in Spanje, ja natuurlijk!

Museum van de Marine in Madrid


  1. Algemeen
  2. Geschiedenis
  3. Filialen
  4. Website

1. Algemeen

Het marine museum van Madrid is eigendom van de Spaanse staat en het bevindt zich op de benedenverdieping van het Hoofdkwartier van de Marine, in de Paseo del Prado 5, 28014 Madrid. 

Het museum wordt beheerd door het ministerie van landsverdediging en het bestuur van het museum wordt verzekert door de Admiraal, Stafchef van de Marine en een Koninklijke Raad.

Het doel van het museum is het verwerven, bewaren, onderzoeken, rapporteren en tentoonstellen van stukken en waardevolle collecties op historisch, artistiek, wetenschappelijk of technisch gebied die in verband staan met de maritieme activiteiten van de marine.

Deze collecties hebben daarnaast ook een studie en wetenschappelijk doel maar zij moeten ook de maritieme geschiedenis van Spanje in de schijnwerpers plaatsen, het bewaren van de tradities en het maatschappelijk maritiem bewustzijn bevorderen.

2. Geschiedenis

De oorsprong van het Marine Museum gaat terug tot 28 september 1792 dankzij een initiatief van Antonio Valdés y Fernández Bazán, Secretaris van de Marine van koning Carlos IV.

Daarom werd de kapitein van de marine, Josef de Mendoza y Ríos naar Frankrijk en Groot-Brittannië gestuurd om er boeken, kaarten en andere voorwerpen voor de bibliotheek aan te kopen. De luitenants van de marine Martín Fernández de Navarrete, José de Vargas Ponce en Juan Sanz y Barutell werden naar een aantal Spaanse archieven gestuurd om er de stukken te kopiëren die in verband stonden met de marine.

De vervanging van Valdés als hoofd van het ministerie maakte het onmogelijk om verder te werken aan het project. Het materiaal dat al verzameld was werd overgemaakt aan de Hydrografische Dienst en de wetenschappelijke instrumenten gingen naar het Koninklijk Instituut en de Sterrenwacht van de Marine.

Vele jaren later, in 1842, werd onderluitenant van de infanterie Ramón Trujillo Celari aangesteld als hulp bij de Junta del Altamirantazgo om het decreet van Valdés te actualiseren.

Het Marine Museum werd voorlopig geopend op 19 november 1843 door koningin Isabel II in het Palacio de los Consejos, in de calle Mayor de Madrid. Dit is momenteel hoofdkwartier van de Militaire Regio Centrum.

Met de toename van de fondsen werden de collecties verplaatst naar een nieuw pand, het Casa del Platero, in de calle Bailén, tussen het Koninklijk Paleis en de verdwenen kerk van Santa María de la Almudena.

Door de dreigende instorting van dit gebouw werd het museum in 1853 terug verplaatst en deze maal ging het naar het Paleis van de Ministers, het oude huis van Godoy tot in 1807 op de plaza de la Marina Española. Het museum werd voor het publiek heropend op 27 november 1853 door koningin Isabel en verschillende leden van de regering.

In moeilijke omstandigheden werd het museum nogmaals heropend in oktober 1932 in het voormalige Ministerie van de Marine, het huidige Hoofdkwartier van het Leger. Het was Schout-bij-Nacht Julio Guillén Tato, directeur van het museum tussen 1933 en 1972, die het museum nieuw leven inblies.

De oorsprong van het museum is zeer divers en zij is grotendeels te danken aan giften van het koninklijk huis, het oude ministerie van de marine, de verdwenen academie van de zeevaart kadetten, de verscheidene departementen van de marine, de oude marinebasissen op de Filipijnen en Cuba, de Hydrografische Dienst, het Koninklijk Instituut en de Sterrenwacht van San Fernando en het Hydrografisch Instituut van Cádiz. Verder waren er nog talloze particuliere giften.

De tentoonstellingszalen van het museum zijn chronologisch gerangschikt em men ziet hier de de collecties van de marine vanaf de vijftiende eeuw tot op heden.

Een van de belangrijkste stukken is de kaart van Juan de la Cosa, de oudste bewaard gebleven kaart van het Amerikaanse continent.

3. Filialen

Naast het museum in Madrid zijn er nog de filialen van het Marine Museum en die bevinden zich op de Canarische Eilanden, in Cartagena, Ferrol en San Fernando. Verder zijn er de maritieme musea Torre del Oro in Sevilla en het Archief Museum Don Álvaro de Bazán in Viso del Marqués (Ciudad Real). 

4. Website: het Marine Museum, de site is beschikbaar in het Spaans en het Engels.