Toerisme in Spanje, ja natuurlijk!

Spaanse Feesten met Internationale Uitstraling


Subside Sports! Het grootste aanbod voetbalshirts wereldwijd!

Spanje staat bekend voor zijn overvloed aan “fiestas” allerhande, elk dorp, stad, of regio heeft zijn eigen feesten. Maar er zijn feesten die van een landelijke of zelfs een internationale bekendheid genieten en over de laatste groep gaat deze reeks artikelen. Het zijn de Fiestas de Interés Turístico Internacional.


De benaming van Fiesta de Interés Turístico Internacional is een eervolle benaming die in Spanje wordt afgeleverd door het Secretariaat Generaal voor Toerisme van het Ministerie voor Industrie, Toerisme en Handel. Deze eretitel wordt gegeven aan feesten of evenementen met een bijzondere uiting van culturele waarden en populaire traditie en met een bijzondere aandacht voor hun etnische kenmerken. Verder hebben ze een speciale betekenis als toeristische attractie.

Aan deze feesten worden een aantal eisen gesteld waaronder:

  • De oudheid en de continuïteit van het feest. Het feest moet minstens alle vijf jaar gehouden worden.
  • Er moet een steun en participatie zijn van de plaatselijke bevolking en dan vooral door een sterke aanwezigheid van het verenigingsleven.
  • Er moet een originaliteit en diversiteit in het feest aanwezig zijn die een uitstraling heeft op het toerisme, zowel binnen Spanje als in het buitenland.
  • Er moet een internationale media uitstraling zijn en er moeten dus minstens tien vermeldingen zijn in een of meer internationale media.
  • Zij moeten de verklaring van Interés Turístico Nacional minstens vijf jaar bezitten.
  • In hun ontwikkeling mogen er geen mensen of dieren mishandeld worden en er moet zorg gedragen worden voor de stedelijke, architectonische en landschappelijke omgeving.
  • Er moet in de stad of in een straal van minder dan 50 km voldoende logies en toeristische diensten aanwezig zijn.
  • Er moet een akkoord zijn met de voltallige gemeenteraad en er moet een positief advies zijn van de autonome regio.

De lijst van de Fiestas de Interés Turístico Internacional