Toerisme in Spanje, ja natuurlijk!
De Processie van Sacramentsdag (Corpus Christi) in Toledo.  1. Algemeen
  2. De processie in Toledo
  3. Vespers
  4. De processie
  5. De grote processie monstrans
  6. De processie in de eenentwintigste eeuw

1. Algemeen

De Processie van Sacramentsdag (Corpus Christi) in Toledo is een christelijk feest met een zeer oude traditie en ze gaat elk jaar door in Toledo. Het is het belangrijkste feest in de stad en het geniet een hoog aanzien onder de Spaanse katholieken en het staat op de lijst van de Feesten met een Internationaal Belang.

Sinds 1595 wordt de processie ter herdenking van Sacramentsdag (Corpus Christi) gehouden en die gaat door op de donderdag na de achtste zondag na Paaszondag. Sinds 2010 gaat de processie door op donderdag volgens de Latijns-mozarabische kalender.

2. De processie in Toledo

Het begin van de processie ligt in de toestemming van de Primaat van de kathedraal die de meest representatieve persoon was bij het houden van de processie.Andere belangrijke personen zijn de andere kerkelijke autoriteiten, de besturen van de genootschappen en de burgerlijke autoriteiten.

3. Vespers

Enkele dagen voor het feest beginnen de voorbereidingen in de straten waar de processie doorgaat en in de kathedraal zelf. De straten zijn bedekt met oude luifels die afkomstig zijn van de gilden van wevers en zijdefabrikanten.

De rijweg is bestrooit met geurige planten zoals lavendel, tijm en rozemarijn. De eigenaren van de woningen in deze straten versieren hun balkon met vlaggen, wandkleden en andere passende versieringen. De kathedraal is ook versierd met 48 Vlaamse wandtapijten uit de zeventiende eeuw die tijdens deze dagen aan de muren worden gehangen. Sommige aanliggende straten doen ook mee aan de vieringen evenals een aantal patio's van particulieren.

De dag voor de processie zijn er diverse samenkomsten van de verschillende broederschappen die hun eigen viering houden en zij geven daar de eremedailles en ze verwelkomen de nieuwe leden. Om elf uur 's avonds wordt er een test uitgevoerd met een soort optocht met een staaf waarmee men bekijkt of de processie ongehinderd kan doorgaan.

4. De processie

De processie bestaat in twee delen. In het eerste gedeelte gaan de broederschappen,de kapittels en de genootschappen. Het protocol schrijft de volgorde voor waarin de autoriteiten en de symbolen in de processie meegaan en zij volgen oude regels en tradities. De processie die voorbijgaat in twee parallelle rijen begint met een processiekruis uit de zestiende eeuw. Daarna volgen de Infanzones (lagere edelmannen) van Illescas vooraf gegaan door de vaandeldrager met de standaard die vergezeld is door mensen op de flank. Deze groep defileert mee sinds 1925 en zij dragen rood met en rode baret.

Daarna volgen de Caballeros Mozárabes en deze groep bestaat maar sinds 1966. De leden bestaan uit mensen die hun christen zijn al hebben bewezen. Zij dragen blauwe kleding en op de linkerarm staat het kruis van Alfonso VI.

Daarna volgen de Caballeros del Santo Sepulcro die meedoen sinds 1928 en zij vormen de Erewacht van de Primaat van Spanje. Zij dragen wit met handschoenen en een bisschoppelijke baret van satijn met een rode kwast.

Daarna zijn er de Caballeros del Corpus Christi, een groep samengesteld door personaliteiten uit Latijns-Amerika die in Spanje geaccrediteerd zijn, er zijn hoge ambten van het Instituut van de Latijns-Amerikaanse Cultuur en zij zijn vergezeld door de deken van de kathedraal. Die groep draagt een groene kledij, het symbool van de hoop, met daarop drie kruisen die de drie schepen van Christoffel Colombus verbeelden toen die naar Amerika voer.

Het tweede deel van de processie begint met de reguliere en seculiere geestelijkheid, het kapittel en de grote processie monstrans van Arfe, dan volgt de Primaat Aartsbisschop met zijn gevolg en ten laatste komen de regionale en provinciale autoriteiten gevolgd door de militairen.

5. De grote processie monstrans

De grote processie monstrans is het middelpunt van de processie omdat het Lichaam van Christus de reden is van de organisatie van de processie. Deze monstrans staat normaal in een kapel in de kathedraal van Toledo. De maker van de monstrans is Enrique de Arfe, de grote goudsmid uit de zestiende eeuw en hij maakte ze in opdracht van kardinaal Cisneros.De monstrans is in gotische stijl gemaakt en ze heeft een uitzonderlijk mooie architectuur.  Oorspronkelijk werd zij vervaardigd in zilver maar op het einde van de zestiende eeuw gaf aartsbisschop Gaspar de Quiroga de opdracht om de monstrans te vergulden omdat het groot altaar gemaakt was van verguld goud.

Het werk duurde zeven jaar en de kosten liepen op tot 15.000.000 maravedíes (oude Spaanse koperen munten) waarvan er 2.700 betaald werden aan Arfe zoals overeengekomen en daarbij ontving hij een bonus van 2.500 maravedíes omdat het kapittel van de kathedraal zo onder de indruk van zijn werk was.

De monstrans wordt meegevoerd op een karos die hier special voor gemaakt is. De karos is voorzien van een systeem waarin de monstrans altijd waterpas staat, zelfs in de hellende straten. Hij wordt vergezeld door de kerkelijke en civiele autoriteiten en de monstrans wordt begeleid door de kadetten van de Infanterie Academie.

6. De processie in de eenentwintigste eeuw


Het militair garnizoen van de stad is aanwezig in alle straten waar de processie passeert. Om 11 uur geeft een salvo van mortieren het vertrek van de processie vanuit de kathedraal aan. De processie heeft de traditie aangenomen waarin onder andere er een groep meegaat van kinderen die hun eerste communie doen en deze groep kinderen gaat achter de groep van de broederschappen.

De processie werd sedert het begin gehouden op de donderdag maar sinds 1991, na een akkoord tussen de kerk en de staat werd beslist om de processie te laten doorgaan op de volgende zondag. In feite werden alle processies in Spanje verplaatst van de donderdag naar de zondag daarop volgend maar met uitzondering van de processies in Sevilla en Granada.

In 2004, met het motief van de viering van Nationaal Eucharistisch Congres in Toledo bepaalde de aartsbisschop dat de processie volgens de traditie zou doorgaan op donderdag en op zondag (feestdag) zodat er toen twee processie met dezelfde samenstelling doorgingen. Die toestand ging door tot in 2010 toen de aartsbisschop een aankondiging uitgaf dat de processie terug de hispano-mozarabische kalender zou volgen en dat de processie terug enkel op donderdag zou doorgaan.

Sinds 2010 kwam er door het nieuwe Reglement op de Militaire Eerbewijzen een einde aan de aanwezigheid van de nationale vlag en van de kadetten van de Infanterie Academie van Toledo.