Toerisme in Spanje, ja natuurlijk!

Parque Nacional de Cabañeros


  1. Algemeen
  2. Ligging
  3. Fauna
  4. Flora
  5. Geschiedenis
  6. Website

1. Algemeen

Het Nationaal Park van Cabañeros is een van de 14 Nationale Parken in Spanje en het park is tevens een Speciaal Beschermingsgebied voor Vogels. Het park heeft een oppervlakte van 41.804 hectare.


2. Ligging

Het Nationaal Park van Cabañeros, ligt in de regio Castilla La Mancha, tussen de provincies Ciudad Real en Toledo en is nu een van de belangrijkste beschermde gebieden op het Iberisch schiereiland.

De grote diversiteit van planten-en diersoorten samen met haar bijzondere geologie maken van dit park een parel van grote natuurlijke waarde. Het landschap van Cabañeros is voortgekomen uit menselijke activiteiten doorheen de eeuwen met vroeger vooral de teelt van graangewassen en met rijke seizoensgebonden weilanden.

Het park ligt volledig in de Montes de Toledo, een bergachtige formatie, en ligt tegen de bergen Rocigalgo en de Chorrito in het noorden en tegen de sierra de Miraflores in het zuiden. 

Twee zijrivieren van de rivier de Guadina, de Bullaque en de Estena geven de grens van het park aan in respectievelijk het oosten en in het westen

In het park zijn er 6 dorpjes welke een gebied vormen met een socio-economische bedrijvigheid en behorend tot de provincies Ciudad Real en Toledo. Deze dorpjes dragen de namen: Navas de Estena (Ciudad Real), Horcajo de los Montes (Ciudad Real), Alcoba de los Montes (Ciudad Real), Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), Los Navalucillos (Toledo) en Hontanar (Toledo).

De dorpen in de omgeving van het park hebben een eeuwenoude manier van leven gevonden die verbonden is met de tradities zoals: het hoeden van vee, het maken van houtskool en de bijenteelt.

3. Fauna

In het park zijn een aantal bedreigde diersoorten welke een groot gevaar lopen op uitsterven of die dieren zijn minstens bedreigd.  Onder hen zijn de Spaanse Keizersarend ( Aquila adalberti), de Monniksgier ( Aegipius monachus), deze kolonie had in het park een aantal van 186 koppeltjes en dan nog de bedreigde Iberische lynx ( Lynx pardinus).


Voor de toeristen die het park bezoeken zijn de herten (Cervus elaphus) zeer in trek, deze dieren wonen in de vlaktes waar ook verspreide bomen voorkomen, deze vlakte geeft ook de  bijnaam aan het park van “de Serengeti Español”.

Er zijn hier ook een aantal dieren verdwenen waaronder de Spaanse steenbok (Capra pyrenaica) en de Iberische wolf (Canis lupus signatus). De wolf verdween hier in de jaren '70 van de vorige eeuw,  tijdens een jacht de gehouden werd in de Piedras Picadas.

4. Flora

Aan iedereen die het park Cabañeros bezoekt willen we in herinnering brengen dat het een park is met een uitstekende botanische verzameling. Er zijn hier bedreigde plantensoorten zoals de ruwe berk (Betula pendula ssp. fontqueri) of de venijnboom (Taxus baccata).
Alhoewel we in het park meerdere speciale diersoorten vinden is het botanisch belang van het park ook belangrijk: we vinden hier een veenlaag, een steppe, rotsen en klippen en waterpartijen.

5. Geschiedenis

De geschiedenis van het Nationaal Park van Cabañeros is verbonden met de geschiedenis van de streek en van Los Montes de Toledo.

Vanaf de dertiende tot de negentiende eeuw was het actuele grondgebied van het park eigendom van de stad Toledo. De heffingen door de stad over het gebruik van het gebied en het gebruik door de inwoners van deze streek lieten toe dat dit gebied natuurlijk gehouden werd tot het begin van de achttiende eeuw.

In de negentiende eeuw was Cabañeros gedurende 25 jaar (1860-1885) in handen van schuldeisers van de stad Toledo welke een soort vennootschap hadden opgericht, de Administración Usufructuaria, hierdoor kon men de opbrengsten van de veeteelt en de bosbouw gebruiken voor de aflossing van de schulden van de stad.

In deze eeuw, met de veiling en de openbare verkoop van veel land en grote loten van het gebied, werd Cabañeros een onderdeel van het landbouw patrimonium van de hertog van Medinaceli welke ook hertog van Ciudad Real was. Door een huwelijk kwam in de twintigste eeuw het gebied in het bezit van de graaf van Gavia.

De dochter van deze laatste verkocht voor zijn dood 40.000 hectare aan de familie van de reder Aznar en aan de markies van Villabragima.

Het isolement van het gebied is samen met de grootte van het gebied dat in de handen van een eigenaar is waren de oorzaak die het meest heeft bijgedragen tot de bewaring van dit uitzonderlijk natuur gebied.

Dankzij dit isolement en de ontvolking van het gebied wou men hier een schietterrein inrichten maar door de oppositie van de buren en de verenigingen ging dit plan niet door.

In 1988 werd dit gebied door de regering van de Regio Castilla-La mancha tot Natuur Park van Cabañeros gemaakt. In 1995 werd het dan het Nationaal Park van Cabañeros.

Er is een bezoekerscentrum en dat is elke dag van het jaar open, van 9.00 uur tot 19.00 uur in de winter en van 9.00 uur tot 21.00 in de zomer.

6. Website: Parque Nacional de Cabañeros, de site is beschikbaar in het Spaans, Engels, Frans, Catalaans, Gallego en Baskisch.