Toerisme in Spanje, ja natuurlijk!

De kathedraal van Burgos  1. Algemeen
  2. Geschiedenis
  3. De kathedraal van Burgos
  4. Geschiedenis van de kathedraal
  5. Openingsuren
  6. Website

1. Algemeen

Eerst even wat informatie over de stad Burgos, het is een Spaanse stad en zij ligt in het noorden van het land.  Het is tevens de hoofdstad van de provincie met dezelfde naam en Burgos ligt in de autonome regio Castilla y León.  In 2007 waren er 174.075 inwoners en dat maakt haar tot de tweede grootste stad in Castillia y León na Valladolid.


2. Geschiedenis

Er is bewijs gevonden van de vestiging op een heuvel van een kasteel dat de hele stad domineerde in het neolitico en in de eerste ijzertijd.

Toen de Romeinen bezit namen van wat nu de provincie Burgos is was de site een Celto-Iberische stad.  Tijdens de Romeinse tijd behoorde het tot de provincie Hispania Citerior en nadien tot Hispania Tarraconensis.  In de Vde eeuw dreven de Visigoten de Suevi terug, en nadien bezetten in de VIIIste eeuw de Moren het kasteel en de stad eeuw.  Zij bleven maar een korte periode en lieten daarom weinig sporen na van hun bezetting.  Alfonso III, koning van León heroverde de stad in het midden van de IXde eeuw en bouwde in de omgeving meerdere kastelen voor de verdediging van het christendom en uiteindelijk voor de herovering op de Moren van verloren gegaan gebied.

Burgos werd gesticht in 880 als een voorpost van de Christelijke grenzen.  Diego Rodrigo "Porcelos", graaf van Castilla regeerde dit gebied en hij de orders gekregen het gebied te herbevolken met een christelijke bevolking. Daarvoor verzamelde hij de bewoners van de omliggende streken in een versterkt dorp.  Men begon toen de naam te gebruiken van Caput Castellae of verserkte burcht. 

Het graafschap Burgos, stond onder het gezag van de koningen van León maar bleef geregeerd door graven en nam geleidelijk uitbreiding.  Fernàn González was onder de graven van Burgos de  belangrijkste en hij verkreeg uiteindelijk de onafhankelijkheid.

Vanaf de Xde eeuw was de stad de zetel van een bisdom en in de XIde eeuw werd de stad de hoofdstad van het koninkrijk van Castilla.  Voor pelgrims was Burgos een belangrijke stop op de weg naar Santiago de Compostela en de stad was ook een handelscentrum tussen Biskaje en het zuiden.  Dit bracht een ongewoon grote groep vreemde handelaars naar de stad, welke na verloop van tijd ook deel gingen uitmaken van het stedelijke bestuur.  Doorheen de XIIIde en XIVde eeuw was Burgos de favoriete zetel van de koningen van Castilla en Léon en het was ook een favoriete begraafplaats.

De gemeenteraad van Burgos was in de handen van de "caballeros villanos" ofwel de "niet adellijke ridders".  Zij leverden aan de koningen een bereden contingent in 1255 en in 1266.  Een koninklijk decreet gaf aan die burgers van Burgos die een paard bezaten en zichzelf konden bewapenen een vrijstelling van belastingen, op voorwaarde echter dat ze binnen de stadsmuren bleven wonen.

De handelaars zonden hun zonen naar Engeland of naar Vlaanderen om ervaring op te doen in overzeese handel.

Een paar families binnen de broederschappen zoals de Sarracín en Bonifaz families slaagden er in om het ambt van burgemeester in handen te krijgen zoals met een monopolie.  De burgemeester van de koning werd het eerst vermeld in 1281.

Tijdens de regering van Alfonso X was de vrijstelling tot het betalen van belasting door de "niet adelijke ridders" en door de religieuze ordes, gecombineerd met de buitensporige giften en toelagen aan abdijen en privaat personen een groot probleem voor het economische welzijn van de ganse maatschappij.

In de eeuw volgend op de verovering van Sevilla (1246) werd Burgos een testgebied voor de politiek bedreven door de koning en zijn relatie tegenover de raad.  De koning verkreeg geleidelijk aan meer macht ten opzichte van de raad en hij moedigde het actief aan, om bij hem in beroep te gaan tegen de raad van Burgos.

In 1285 voegde Sancho IV een nieuw orgaan toe aan de raad welke uiteindelijk de ganse raad zou gaan domineren, een commissie die de belastingen moest innen en toezicht moest houden op openbare werken.  De leden van die commissie werden gekozen door de koning.

De stad erkende het gevaar voor zijn autonomie en werd lid van de vereniging van steden die samen kwamen voor een gemeenschappelijke bescherming.

In de XIVde eeuw werd de koninklijke inmenging in stedelijke zaken gezien als een hulpmiddel tegen de uitbraak van oproer en geweld door de kleine handelaars en de gewone mensen omdat enkel op hen de last van de belastingen viel.

Op 9 juni 1345 zette Alfonso XI de stedelijke raad buitenspel en stelde een directe koninklijke heerschappij in over Burgos.

In 1574 veranderde paus Gregorius XIII op vraag van koning Felipe II het bisdom in een aartsbisdom.

Burgos was getuige van vele oorlogen, o.a. de oorlog met de Moren, de moeilijkheden tussen Léon en Navarra en die tussen Castilla en Aragòn.  

Verder was Burgos het toneel van gevechten in de oorlog tegen Frankrijk onder Napoleon en in de XIXde eeuw was er de Successieoorlog.

Tijdens de Spaanse burgeroorlog was Burgos de basis van generaal Franco's  nationalistische regering.

Momenteel is Burgos een van de plaatsen met de grootste economische kracht in de regio, dankzij de industrialisatie die plaats vond in de XXste eeuw.  De actiefste sectoren zijn hier de automobielsector en de voedingssector.

Burgos is een van de steden die kandidaat zijn voor de titel van Europese Cultuur hoofdstad in 2016.  Burgos is een zusterstad van de Vlaamse stad Brugge.

3. De kathedraal van Burgos

De kathedraal van Santa Maria van Burgos is een kathedraal opgedragen aan de Maagd Maria.  De constructie hiervan is begonnen in 1221 en er is gewerkt volgens de Franse gotische standaard.

Er zijn belangrijke wijzigingen aangebracht in de XVde en de XVIde eeuw zoals torenspitsen op de voorgevel, de bouw van de kapel van de Condestable, de koepel van de dwarsbeuk (deze elementen geven de kathedraal zijn indrukwekkend uitzicht.

De laatste belangrijke werken (de sacristie en de kapel van Santa Tecla)  zijn gebeurt in de XVIIIde eeuw, de eeuw waarin ook de gotische beelden van de deuren aan de voorgevel verwijderd werden.

In het begin van de 20ste eeuw werden sommige aangebouwde constructies verwijderd zoals het aartsbisschoppelijk paleis en de bovenste verdieping van het klooster.  De stijl van de kathedraal is gotisch, maar er zijn ook renaissance en barok stukken te vinden aan de kathedraal.

In de kathedraal zijn er werken aanwezig van buitengewone artiesten, zoals de architecten en beeldhouwers van de familie Colonia (Juan, Simón en Francisco), de beeldhouwers Gil de Siloé, Felipe Bigarny, Rodrigo en Martín de la Haya, Juan de Anchieta, Juan Pascual de Mena, de beeldhouwer en architect Diego de Siloé, de kunstsmid Cristóbal de Andino, de glazenmaker Arnao de Flandes en de schilders Alonso de Sedano, Mateo Cerezo, Sebastiano del Piombo en Juan Ricci, en nog vele anderen.

Op 31 oktober 1984 is de kathedraal verkozen op de lijst van het "Werelderfgoed" van de UNESCO. Het is de enige kathedraal in Spanje die deze eer geniet en en hij heeft deze eer alleen gekregen zonder opgenomen te zijn in een historische stad zoals in Salamanca, Santiago de Compostela, Ávila, Córdoba, Toledo of Cuenca of in gezelschap van meerdere gebouwen zoals in Sevilla.

Het ontwerp van de voorgevel is pure Frans gotische stijl gemaakt zoals de grote kathedralen van Parijs en Reims.  Hij bestaat uit drie inhammen met 2 laterale vierkante torens.  De torenspitsen  werden gebouwd in de XVde eeuw en zijn het werk van Juan de Colonia.

Meerdere stukken met een grote historische waarde bevinden zich in de kathedraal zoals de Papamoscas, een beeld welke zijn mond stipt op elk uur open doet en op het geluid van de bellen.  Verder is er de graftombe van Madurra, overgebracht naar de kathedraal vanuit zijn originele locatie, de abdij van San Pedro de Arlanza en dat na de verkoop van deze abdij, de koorbanken, de graftombe van bisschop Mauricio, de tombe van de Cid en zijn echtgenote Doña Jimena en het testament van de Cid.

Graf El Cid

4. Geschiedenis van de kathedraal

Burgos werd een bisschoppelijke zetel in 1075.  Koning Alfonso VI bevorderde de bouw van een kathedraal gewijd aan de Maagd Maria. Hij wou een romaanse stijl en gebouwd naar het model van andere eigentijdse werken zoals: de verdwenen kerk van Silos, het klooster van San Pedro de Arlanza, het klooster van San Martín de Frómista of van de kathedraal de Jaca.

In 1096 waren de werken aan deze tempel beëindigd, maar al snel bleek dat hij veel te klein was voor de noodwendigheden van een stad die de symbolische hoofdstad was van het koninkrijk, met een machtige bisschop (het kapittel van de kathedraal telde meer dan dertig leden voor 1200) en met een zeer dynamisch commercieel centrum.

De beslissing om een nieuwe kathedraal op te trekken werd genomen voor het einde van de XIIIde eeuw.  Maar zoals het gebruikelijk was in die eeuw gebruikte men geen romaanse bouwstijl meer maar men ging de kathedraal optrekken in een nieuwe gotische stijl.

Kapel Sint Anna

De bouw van de kathedraal was bevolen door koning Ferdinand III van Castilla en door Mauricio, de in Engeland geboren bisschop van Burgos.  De bouw begon op 20 juli 1221 op de plaats waar de vroegere romaanse kathedraal had gestaan.  Men begon met de bouw van het eerste deel (chevet) en eindigde hiermee na 9 jaar.  Het hoge altaar kreeg zijn inwijding in 1260.  Dan kwam er een periode van 200 jaar voordat men terug verder ging werken aan de bouw van de kathedraal. De bouw aan de kathedraal werd beëindigd in 1567.

Retabel

De voornaamste architecten die verantwoordelijk waren voor de bouw waren een Fransman in XIIIde eeuw en een Duitser in de XVde eeuw.  In 1417 bezocht de bisschop van Burgos de  Council of Constance en keerde terug met de architect Juan de Colonia, deze architect beëindigde het werk aan de torens met hun spitsen.

Een van de meest beroemde bisschoppen van Burgos was de 15de eeuwse wetenschapper en historicus Alphonsus a Sancta Maria.

In 1919 werd de kathedraal de begraafplaats van Rodrigo Díaz de Vivar "El Cid" en van zijn vrouw Doña Jimena.

5. Openingsuren:

Vanaf 19 maart tot 31 oktober: 9.30 tot 19.30 maar de toegang wordt gesloten om 18.30

Vanaf 1 november tot 18 maart: 10.00 tot 19.00 maar de toegang wordt gesloten om 18.00

6. Website: De Kathedraal van Burgos, de site is beschikbaar in het Spaans, Engels en Frans.