Toerisme in Spanje, ja natuurlijk!

Het landschap van Aranjuez


 1. Algemeen
 2. De herkomst van de naam
 3. Geschiedenis
 4. Koninklijk Paleis van Aranjuez
 5. De tuinen van Aranjuez
 6. Website

1. Algemeen

Aranjuez is een gemeente in de Communiteit van Madrid en het is de hoofdplaats van het gelijknamige gerechtelijk arrondissement. Het grondgebied van de gemeente wordt doorkruist door de rivieren de Taag en de Jarama.

Het is een van de Koninklijke Residenties van de Spaanse monarchie sinds Felipe II deze plaats zo benoemde in 1560. Aranjuez kreeg de titel van stad in 1899.

De stad is beroemd voor het Koninklijk Paleis en voor de bijbehorende tuinen, voor zijn teelt van aardbeien en asperges en voor de inspiratie die het gaf aan de beroemde componist Joaquín Rodrigo met zijn werk “Concierto de Aranjuez”.

Een andere bekende gebeurtenis was de “Opstand van Aranjuez” toen in 1808 Carlos IV op deze plaats afstand deed van de troon ten voordele van zijn zoon Fernando VII.

Het cultuurlandschap van Aranjuez werd in 2001 op de lijst van het Werelderfgoed van de Unesco geplaatst.

2. De herkomst van de naam

Er wordt van uit gegaan dat de herkomst van de naam afkomstig is uit het Baskenland. Rafael Lapesa volgt de veronderstelling van andere auteurs dat de naam afkomstig is van Arantza («Meidoorn») en vermoedelijk in combinatie met het woord Hotz («Koud»).

Het kan ook afkomstig zijn van het woord Aran («Vallei») of met zijn homoniem Aran («Pruim»). Het brengt de aandacht op het feit van de situering van Aranjuez in de vallei van de Taag, evenals de omgeving van de de plaats bij Toledo, Ciruelos.

Volgens Antonio de Nebrija, is de naam afkomstig van het Arabische Ibn Arankej («Plaats met Notenbomen»), maar Pater Sarmiento geeft nog een mogelijkheid en die is afkomstig uit het latijn, Ara Iovis («Altaar van Jupiter») en dat staat in verband met de mogelijke aanwezigheid van een tempel die aan Júpiter Pluvio is toegeschreven.

Het dorp Almuzúndica, dat voor de eerste maal opduikt in de elfde eeuw kan mogelijk het huidige Aranjuez zijn. Tijdens de Middeleeuwen verschijnen achtereen volgens Arauz of Aranz (in de twaalfde eeuw), Aranzuel, Aranzuech (in de dertiende eeuw), Aranzueque, Aranzugue, Aranzuet of Arançuex, tot het uiteindelijk Aranjuez is geworden in de vijftiende eeuw.

Het woord Aranjuez lijkt verbonden te zijn met Aranzuelo (rivier in Burgos), Aranzueque (plaats in Guadalajara) en Aránguiz (plaats in Álava).

3. Geschiedenis

Chronologie:

 • 220 voor Christus: Op deze plaats is de Slag van de Taag uitgevochten. De legers van Hannibal overwinnen hier de Romeinen met hun bondgenoten
 • 1085: Alfonso VI veroverd de oude Moorse stad en vergroot zijn grondgebied tot aan Toledo 
 • 1108: Het gebied valt terug in Moorse handen
 • 1139: Alfonso VII heroverd het gebied terug voor Kastilië
 • 1171: De verovering door Alfonso VIII. Tijdens deze tijd bestaan er twee kleine dorpjes in het gebied, Aranz en Alpajés
 • 1178: Definitieve herovering van Aranjuez en opname van de stad in de orde van Santiago
 • 1387: Lorenzo Suárez de Figueroa, meester van de Orde van Santiago, heeft er een een groot huis of een huis voor recreatie gebouwd dat ook dienst deed als hospitaal voor gewonde mannen in de oorlog tegen de Moren tijdens de herovering van Spanje 
 • 1489: De Katholieke Koningen, meesters van alle militaire orden verbouwden het huis tot een paleis. Vanaf dat moment deed het paleis dienst als lente paleis voor de koningen van Spanje tot in de negentiende eeuw
 • 1523: Aranjuez veranderd in koninklijk eigendom tijdens de periode van Carlos I
 • 1530: De bouw van een stuwmeer aan de monding van de Taag begint om de bevloeiing van de velden in het gebied mogelijk te maken
 • 1540: Carlos I begint met de bouw van de brug over de Taag
 • 1560: Felipe II geeft de titel van koninklijke site aan Aranjuez
 • 1561: Felipe II geeft de opdracht om met de bouw van het Koninklijk Paleis te beginnen aan de architecten Juan Bautista de Toledo en Juan de Herrera. Het paleis komt op de plek van het oude huis dat gebouwd werd door Lorenzo Suárez de Figueroa, meester van de Orde van Santiago. Dat huis was meerdere malen vernield door verschillende branden Op deze manier breidde men de mogelijkheden van het koninklijk hof uit en begon men met de aanleg van de tuinen
 • 1568: Het overlijden in Aranjuez van koningin Isabel de Valois, echtgenote van Felipe II
 • 1580: Men ontdekt in Aranjuez resten van wapens (zwaarden, speren, helmen) uit de Romeinse periode
 • 1660: Het koninklijk paleis heeft te lijden onder een spectaculaire brand
 • 1665: Er is een tweede ernstige brand in het koninklijk paleis
 • 1706: Tijdens de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog richt de Portugese markies de las Minas tijdelijk zijn regering in te Aranjuez 
 • 1753: Men begint met de bouw van een waterval op de Taag, naast het koninklijk paleis
 • 27 augustus 1758: Het overlijden in Aranjuez van koningin Bárbara de Braganza, echtgenote van Fernando VI
 • 1761: Carlos III geeft opdracht voor de bouw van een brug die de naam krijgt van Puente Largo over de rivier de Jarama. De brug heeft een lengte van 300 meter 
 • 1765: Men begint met de bouw van het klooster van San Pascual en de werken duren tot in 1770 
 • 1766: Carlos III geeft opdracht tot de bouw van de koninklijke Cortijo van San Isidro 
 • 10 juli 1766: Het overlijden in Aranjuez van de Spaanse koningin Isabel de Farnesio, echtgenote van Felipe V 
 • 1767: De Franse architect Jaime Marquet begint met de bouw van wat de naam kreeg Teatro Coliseo van Carlos III, wat later bekend zou worden als het Groot Theater 
 • 12 april 1779: Men ondertekend hier het Verdrag van Aranjuez, daarmee komt Spanje tussen in de Onafhankelijkheidsoorlog van de Verenigde Staten 
 • 13 februari 1801: Men ondertekend hier het Akkoord van Aranjuez waarmee de Spaanse oorlogsvloot aan Frankrijk wordt afgestaan om hiermee de oorlog tegen Groot-Brittannië verder te zetten 
 • 1803: Carlos IV geeft de opdracht om het Huis van de Landbouwer (Casa del Labrador) te bouwen in de Tuin van de Kroonprins 
 • 21 januari 1806: De prinses-gemalin van Asturië, María Antonia de Nápoles sterft in Aranjuez, echtgenote van de toekomstige koning Fernando VII 
 • 17 maart 1808: De muiterij van Aranjuez die koning Carlos IV verplicht om troonsafstand te doen ten voordele van zijn zoon Fernando VII 
 • 25 september 1808: De Hoge Centrale Raad voor het bestuur komt samen in Aranjuez om de plannen op te maken die de Franse invasie moeten stoppen en om de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog te beginnen 
 • 26 dicember 1818: Het overlijden van de koningin María Isabel de Braganza y Borbón in Aranjuez, echtgenote van Fernando VII 
 • 13 mei 1822: De geboorte in Aranjuez van Francisco de Asís de Borbón, de toekomstige echtgenoot van koningin Isabel II 
 • 15 mei 1822: De geboorte in Aranjuez van Juan de Borbón y Braganza, de Carlistische troonpretendent van Spanje 
 • 18 mei 1829: Het overlijden in Aranjuez van koningin María Josefa Amalia de Sajonia, echtgenote van Fernando VII 
 • 9 februari 1851: Inhuldiging van de spoorweg die een verbinding vormt tussen Madrid en Aranjuez. Deze spoorlijn is beter bekend onder de naam Trein van de Aardbei (Tren de la Fresa). Het is de tweede spoorlijn in Spanje na de verbinding uit 1848 tussen Barcelona–Mataró
 • 15 september 1853: Opening van het gedeelte van de spoorweg tussen Aranjuez–Tembleque op de lijn Madrid–Alcázar de San Juan. 
 • 12 juni 1858: Koningin Isabel II huldigt de spoorlijn tussen Aranjuez en Toledo in 
 • 12 juli 1883: Inhuldiging van de spoorlijn Aranjuez–Cuenca 
 • 1885: Er breekt in Aranjuez een cholera epidemie uit. Koning Alfonso XII brengt in het Casa de Marinos een hospitaal voor de bevolking onder. Daarvoor kreeg hij van de dankbare bevolking een standbeeld dat nu nog altijd op de Plaza de la Constitución in Aranjuez staat 
 • 1923: Men begint met de bouw van het huidige treinstation 
 • 1931: Het overlijden van de schilder Santiago Rusiñol terwijl hij de tuinen aan het schilderen was 
 • 3 juni 1931: Het koninklijk paleis werd opgenomen op de lijst van de Historische Monumenten. 
 • 1939: Joaquín Rodrigo maakt in Parijs zijn wereldberoemde werk “Concierto de Aranjuez”, een werk dat de stad bekend maakt in alle hoeken van de planeet 
 • 1940: Het Nationaal Patrimonium restaureert het Koninklijk Paleis van Aranjuez 
 • 14 december 2001: De Unesco neemt de omgeving van Aranjuez op op zijn lijst van het werelderfgoed


4. Koninklijk Paleis van Aranjuez

Het koninklijk paleis in Aranjuez is een van de residenties van de Spaanse koninklijke familie. Het paleis wordt beheerd en onderhouden door de Nationaal Patrimonium.  Het paleis ligt op de oevers van de Taag. Het is keizer Karel V die met de ontwikkeling van een koninklijke villa in Aranjuez begint en die omvatte ook een groot jachtgebied. Het is echter Filips de Schone die in 1501 zijn intrek neemt in het oude paleis van de Orde van Santiago.

Het paleis werd in opdracht van Felipe II gebouwd die de opdracht hiervoor gaf aan de architect Juan Bautista de Toledo. Deze architect overleed tijdens de bouw en het was zijn leerling Juan de Herrera die de werken beëindigde.

Tijdens de ganse zeventiende eeuw lagen de werken aan het paleis stil maar tijdens de regeerperiode van Fernando VI begon men met een grote uitbreiding van het paleis. De uitbreiding ging verder onder Carlos III die er enkele vleugels liet aanbouwen die men vandaag de dag nog altijd kan zien.


Een kleiner paleis dat de naam kreeg van “Casa del Labrador” werd opgetrokken buiten de omsluiten ruimte en het maakt deel uit van de Tuin van de Prins.

De enorme tuinen werden gebouwd om de koninklijke residentie te verheerlijken in het voor de rest kurk droge centrum van Spanje. De tuinen krijgen een bevloeiing vanuit de rivieren de Taag en de Jarama. Het zijn de belangrijkste tuinen uit de regeerperiode van de Habsburgers in Spanje.

Op 25 september 1808 werd er in de kapel van het koninklijk paleis een ceremonie gehouden die onder leiding van monseigneur Juan de la Vera, aartsbisschop van Laodicea, officieel de “Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino” instelde.

Deze Opperste Raad werd samengesteld door afgevaardigden van de Opperste Raden van de oude koninkrijken. Deze samenstelling was tijdens de vorige dag afgesproken en de voorzitter van de raad werd de graaf van Floridablanca

5. De tuinen van Aranjuez

De tuinen van Aranjuez zijn een reeks bossen, parken en tuinen waarin een groot aantal fonteinen en standbeelden staan. De tuinen liggen naast de Taag en het koninklijk paleis.

Er zijn vier tuinen: de tuin van het bloembed, van het eiland, van de prins en van Isabel II.

A. De Tuin van het Bloembed (Jardín del Parterre)

Naast de oostelijke gevel van het koninklijk paleis vinden we de Tuin van het Bloembed. Felipe V gaf in 1727 opdracht aan de Franse tuinman Esteban Boutelou om deze tuin aan te leggen.

Aan de noordelijke zijde vinden we de Taag, terwijl aan de oostelijke zijde, vanaf de Puente Barcas (de brug van de pont) tot aan de poorten van het paleis de tuin geflankeerd wordt door een slotgracht van steen en een ijzeren leuning die gemaakt is in 1762 in opdracht van Carlos III.

De voornaamste ingang naar de tuin gebeurt langs twee stenen wachthuisjes.

Fonteinen

Afgezien van het grote aantal bloemen en bomen zijn er in de tuin nog drie fonteinen. We hebben de fontein van Hércules en Anteo, de fontein van Ceres (die vroeger in de tuin van de prins stond) en de fontein van de Nereidas.

Fontein van Hércules en Anteo
Deze fontein is de meest spectaculaire van de tuin. Deze fontein werd in 1827 gemaakt in opdracht van Fernando VII gemaakt door de architect Isidro González Velázquez en de beeldhouwer Juan Adán. De oorspronkelijke locatie van deze fontein was aan de achterzijde van het Casa del Labrador dat in de tuin van de prins stond maar momenteel staat ze in de tuin van het bloembed.


Op de centrale pijler staat het beeld van Hércules die in zijn armen Anteo van de grond heft.

Aan de voet van de pilaar is er een nis die Hércules laat zien die vecht met een slang. Er staan ook diverse trofeeën die de mythologische held tonen met zijn Twaalf Werken: een hert, een stier, een leeuw en een aantal slangen.

Aan de uiteinden van de fontein, die ovaal van vorm is, zien we twee kolommen waarop de woorden Avila en Calpe staan, alsook de spreuk “Non plus ultra”.

Ten slotte is de rand van de vijver versierd met diverse siervazen met bloemen die gemaakt zijn in lood en die geschilderd zijn als marmer.

Tuin van de Standbeelden (Jardín de las Estatuas)
In het uiterste westen van de tuin van het bloembed op een klein vierkant pleintje vinden we de tuin van de standbeelden met zijn 14 marmeren bustes van Romeinse keizers, Spaanse koningen en personen uit de Oudheid.

Deze tuin wordt ook de tuin van de koning genoemd naar Felipe II die de opdracht gaf om dit te bouwen. Deze koning heeft hier ook een buste in natuurlijke grootte en een maliënkolder dragend.

B. Tuin van het Eiland (Jardín de la Isla)

Deze tuin kreeg zijn naam omdat hij aan drie zijden omgeven is door de Taag en aan de zuidelijke zijde is er een kunstmatig kanaal.

Zijn oorsprong gaat terug naar de Orde van Santiago die tussen 1387 en 1409 het paleis bouwde dat de voorganger was van het huidige paleis, Vanaf deze jaren begon men met de bouw van een kanaal in de meander van de Taag waar men ook een aantal molens en watermolens bouwde.

Toegang
Men krijgt toegang vanaf de parterre, door middel van een hellende brug. Zij is geflankeerd door zes standbeelden op een voetstuk.

Fonteinen
Naast het grote aantal bloemen en schaduwrijke bomen bevat deze tuin ook een groot aantal fonteinen en standbeelden alsook een aantal serres en broeikassen. De voornaamste fonteinen worden hierna besproken.

De Fontein van de Apotheker (Fuente de la Boticaria)
Als men de tuin binnen komt lang de hellende brug ziet men de fontein van de apotheker met zijn ronde vazen waarop figuren van kinderen staan met schelpen en rotsen.
Aan de onderkant stijgt de indrukwekkende, wat men noemt de Salon van de Katholieke koningen op en dat is een gang van 300 meter waarlangs bananenbomen staan.

De Fontein van Hércules en de Hidra
De Fontein van Hércules en de Hidra, is de eerste die we tegen komen als we de rivierarm oversteken langs de hoge bordes. De fontein staat op een sokkel en een achthoekig voetstuk van zwart jaspis.


Het beeld toont Hercules die de Hydra dood. Deze fontein werd gemaakt in opdracht van Felipe IV door José de Villarreal en Bartolomé Zumbigo en het was een vervanging van een oudere fontein waarop een beeld van Diana stond dat in opdracht van Felipe II gemaakt werd.

De Fontein van Apollo
De Fontein van Apollo uit de zestiende eeuw ligt na de fontein van Hercules en staat op een sokkel van marmer in een achthoekige vorm.


In het centrum staat de figuur van Apollo bovenop een draak.

De Fontein van het uurwerk
De Fontein van het Uurwerk is ook bekend onder de naam van de Fontein van de Uren of de Fontein van de Ring en hij ligt aan een vierkant pleintje. Er staan zes stenen banken en in het midden staat de fontein.

De Fontein van het Kind met de Doorn
Als we verder gaan komen we aan de Fontein van het Kind met de Doorn, die ook bekend staat als de Fontein van de Espinario. Deze fontein werd gemaakt in opdracht van Felipe III en de fontein heeft een borstwering van jaspis en er staat een Korinthische kolom op elke hoek.


In het midden staat er een voetstuk met een bassin rond en op het voetstuk staat er een jongeling van steen die bezig is met een doorn uit zijn linker voet te halen.

Op elke hoek van de fontein staat er een kolom met daarop de figuur van een mythologische harpij die water spuiten naar het midden van de fontein.

De Fontein van Venus
Deze fontein staat ook bekend onder de naam van de Fontein van Don Juan de Austria en men denkt dat de steen waarvan de fontein gemaakt is afkomstig is van na de Sag van Lepanto. De fontein ligt in het midden van een achthoekig plein en ze bestaat uit een groot bassin waarrond een balustrade staat en er is een tweede bassin waarin de figuur van Venus staat dat gemaakt is uit brons.

De Fontein van Bacchus
Verderop in de tuin staat de Fontein van Bacchus op een zeshoekig pleintje waarop stenen banken staan.


In het midden staat een bassin met daarin een sokkel waarop de god Bacchus staat. Het beeld van deze fontein werd geschonken door de Groothertog van Florencia aan Felipe III en het beeld werd gemaakt in marmer door Giambologna.

De Fontein van Neptunus
De Fontein van Neptunus is van de hand van de Italiaan Alessandro Algardi en hij ligt het verst verwijderd van de ingang van de tuin. De fontein bestaat uit een beeld van de god Neptunus met een drietand in zijn rechter hand. Hij staat op een schelpvormige strijdwagen die getrokken wordt door zeepaarden.

Ernaast, op vier sokkels zien we beelden van de goden Cibeles en Ceres die elk een kasteel vormige kroon dragen en zij staan op strijdwagens die getrokken worden door leeuwen die gemend worden door kinderen.

Op de derde sokkel staat een beeld van de god Juno op een pauw. De god Jupiter staat op de vierde sokkel gezeten op een arend die een wereldbol ondersteund geholpen door drie titanen.

C. De Tuin van de Prins (Jardín del Príncipe)

Deze tuin die ligt tussen de Taag en de Koninginstraat is de meest uitgestrekte van de vier tuinen in Aranjuez met zijn omtrek van 7 km en zijn oppervlakte van 150 hectaren.

Ongeveer de helft van de tuin kan bezocht worden.

In het noordelijke deel van de tuin is de tuin beschermd door een stenen dijk die de naam kreeg van “Malecón de Solera”. Het zuidelijke deel is afgesloten door een lang traliehek op een stenen onderstuk waarin bakstenen pilaren staan die versierd zijn met kunstzinnige stenen.

Oorsprong
De tuin heeft zijn oorsprong in de Grote Tuin van Don Gonzalo en in een kleine tuin waaraan Fernando VI aan de oorsprong ligt. Het is op 3 oktober 1772 dat de toekomstige koning Carlos IV, die op dat moment Prins van Asturië was opdracht geeft tot de verdere aanleg van de tuin. De werken zijn klaar in 1804.

Toegang
De voornaamste toegang tot de tuin ligt in de Koninginstraat , juist achter het Paleis van Godoy. Men gaat binnen door een ijzeren poort en die is een werk van Juan de Villanueva. Er zijn stenen fundamenten met vier kolommen en die zijn bekroond met ionische kroonlijsten.

Aanlegsteiger
Er is een versterkte aanlegsteiger die veelvuldig gebruikt werd tijdens de verblijven van de Koninklijke familie in Aranjuez.


Zij organiseerden tochtjes op de Taag aan boord van luxueuze sloepen. Zes van deze sloepen zijn bewaard gebleven en die bevinden zich in het Museum van de Koninklijke Sloepen “Museo de Falúas Reales” of in het “Casa de Marinos”. Dit museum ligt naast de aanlegsteiger. In de tuin vinden we ook een stenen kasteel dat niet afgewerkt is en dat momenteel dienst doet als restaurant. Vroeger was het een opslagplaats voor hout.

Fonteinen
Een deel van de tuin kreeg de naam Anglochina en daar staan de prachtige fonteinen van Narciso en die van de Zwanen.

De Fontein van Narcissus
Deze fontein is een werk van Joaquín Dumandre en zij laat de mooie Narcissus zien met zijn hond.  Narcissus staat recht in een mooie schaal. Die schaal wordt gedragen door vier figuren van Hercules.


De fontein werd zwaar beschadigd tijdens de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog.  Zij werd in 1827 gerestaureerd door Esteban de Ágreda en dat gebeurde volgens de richtlijnen van Isidro González Velázquez.

De Fontein van de Zwanen (Fuente de los Cisnes)
De Fontein van de Zwanen is ook een werk van Joaquín Dumandre. De fontein bestaat uit een hoge rots waarop twee marmeren figuren van kinderen staan die een zwaan stevig vastpakken.

Zij werd zwaar beschadigd tijdens de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Enkel de waterbak en de rots bleven bewaard. In 2009 heeft men dan de figuren van de kinderen en de zwaan terug geplaatst.

De Fontein van Apollo (Fuente de Apolo)
De Fontein van Apollo is gemaakt uit marmer van Carrara en hij toont de god van de schoonheid op een voetstuk. De fontein werd gemaakt voor Carlos IV maar de fontein werd maar voltooid tijdens de regeerperiode van zijn zoon, Fernando VII. Zij werd ontworpen door Isidro González Velázquez.


Achterin, in een halfronde vorm staan zes kolommen waarop eenden staan. Aan beide zijden staan er twee vierkante kolommen met twee schalen bovenop. Het standbeeld van Apolo werd door Felipe V gekocht en het stond eerst in La Granja. Carlos IV bracht het beeld over naar Aranjuez maar momenteel staat het originele beeld terug in La Granja en het beeld in Aranjuez is een replica.

De Chinese Vijver (Estanque de los Chinescos)
De Chinese Vijver is een kunstmatig meer waarrond een kleine balustrade staat. In de vijver liggen drie eilandjes waarop we een kiosk in Griekse stijl, een kiosk in Chinese stijl en een granieten mausoleum in Egyptische stijl vinden.


De Griekse kiosk is het werk van Juan de Villanueva en er staan 8 ionische kolommen die het dak dragen, oorspronkelijk stond er op het dak een gouden draak. De Chinese kiosk werd zwaar beschadigd tijdens de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog maar hij werd gerestaureerd door Fernando VII. Hij maakte er een kiosk van in Turkse stijl met veel levendige kleuren zoals groen, rood en goud.

Achtbaan
Dichterbij legde men een kunstmatige berg aan die de naam Montaña Rusa kreeg. Bovenop bouwde men een houten koepeltje vanwaar men een prachtig uitzicht over de ganse tuin kreeg.

Het Huis van de Landbouwer (Casa del Labrador)
De bouw van de Casa de Labrador begon op het einde van achttiende eeuw, uit een eerste ontwerp van de architect Juan de Villanueva. De werken duurden dertien jaar. Voor het uiteindelijke uitzicht is Isidro González Velázquez verantwoordelijk doordat hij het gebouw een aantal externe monumentale versieringen gaf.

Het interieur is merkwaardig door zijn weelderige inrichting en is voor het grootste deel ontworpen door Jean-Demosthenes Dugourc. We vinden er schilderijen van onder andere Mariano Salvador Maella.

In deze tuin leven er een groot aantal fazanten en pauwen in vrijheid naast eekhoorns en andere gelijkaardige dieren.

D. De Tuin van Isabel II (Jardín de Isabel II)

Dit is de laatste tuin die in Aranjuez werd aangelegd en dat gebeurde in de negentiende eeuw toen Isabel II nog een kind was. De vierkante tuin ligt naast de Plaza de San Antonio en de Paseo del Brillante en hij werd aangelegd op een plaats die vroeger dienst deed als mesthoop of als parkeerplaats voor karren.


De eerste bloemen werden aangeplant in 1830 terwijl er vier jaar later in het midden van de tuin een marmeren voetstuk werd geplaatst met daarop een bronzen standbeeld van de koningin. Rondom het standbeeld staan er acht stenen banken en acht vazen met bloemen.

6. Website: Toeristische Dienst van Aranjuez, de site is beschikbaar in het Spaans.